KONSULENT

Kommuner

Driften af kommunale skov- og parkområder har en række helt særegne problemstillinger, hvor TeamForst tilbyder ekspertise og kvalificeret sparring. 

Plejen af den kommunale skov og lund er ofte begrænset til opsyn med risikotræer, selvom alle træplantninger uden tynding og forstlig pleje mister styrke og modstandskraft, og fremstår mørke og ugæstfrie for skovgæsten. Udfordringen her er altid manglende specialviden, vanskelig logistik og sikkerhed, samt et udtalt behov for kommunikation. Her kan vores rådgivning gøre hele forskellen, bygget på mere end 10 års specifik praktisk og politisk erfaring.

Borgere og brugere af den kommunale skov og natur føler ofte et stærkt tilhørsforhold til områderne, og opbygget som et langsigtet, strategisk mål baseret på aktivering og engagement, er det muligt at sikre den nødvendige pleje og udvikling af de kommunale skov- og naturområder.

 

Ring mobil 40383809 eller skriv på asha@teamforst.dk hvis du vil vide mere eller ønsker et uforbindende møde.