ENTREPRENØR

Juletræsdyrkning

Teamforst tilbyder alle former for kulturpleje og tilknyttet rådgivning,

  • Renholdelse, både mekanisk og kemisk

  • Gødskning, både selektivt og bredgødskning

  • Lusesprøjtning

  • Toprulning, både celledelingsfaserne og stoprulning

  • Formklipning, knibning, pilning

  • Bundklipning

  • Opstamning

  • Skovning skrottræer

  • Knusning

  • Flishugning

Vores reference som juletræsproducent med ekstern og egen produktion, årtiers eksporterfaring og en af landets største stadehandlere i over 10 år, giver dig garanti for den bedste sparring og opgaveløsning.