ENTREPRENØR

Naturpleje

Har du en sø, mose eller et vådområde eller et ønske om at få det, tilbyder vi både projektering, nyanlæg og genopretning. Placering og udformning i forhold til terræn, omgivende beplantning og landskabet er helt afgørende for et vellykket resultat, og særligt fokus på projektets langsigtede værdi er en af vores spidskompetencer.

Bæredygtighed i denne sammenhæng handler ikke alene om biodiversitet og mangfoldighed, men også om dine muligheder for at understøtte bevoksningens og projektets naturlige udvikling indenfor økonomisk ansvarlige rammer.

Denne erfaring med naturtypers og bevoksningers dynamik er indsamlet igennem mange års arbejde med en mangfoldighed af projekter i det åbne land, gammel og ny skov, og giver rum til meningsfuld kreativitet og driftssikre løsninger.