Om TeamForst

En partner nu og for fremtiden

TeamForst er en rådgivnings- og entreprenørvirksomhed indenfor skovbrug, landskabspleje, skovrejsning og urbane grønne områder. 

Virksomhedens værdigrundlag er faglighed gennem integritet, tillid og troværdighed, og visionen er indenfor rammerne af den individuelle opgaveløsning at bidrage med den størst mulige nytteværdi til en natur under stort pres og dramatiske forandringer. 

Virksomheden råder over mere end 30 års erfaringer, kompetencer og netværk, der sammen med den nyeste viden indenfor skovdyrkning, skovøkologi og teknologi kan give dig den bedste løsning med størst mulig værdi for netop dit projekt og naturen som helhed.

UDDANNELSE & ERFARING

Uddannelse

  • Skov- og landskabsingeniør

  • Professionsbachelor, Københavns Universitet 1987

Erfaring

  • Skovfoged, skovdistrikter og andre skovejendomme siden 1990

  • Driftschef urbane skove og grønne områder 2008 - 2018

  • Anlæg og drift i alt op til 2 mio. juletræer siden 1991

  • Handel juletræer Europa og Norden siden 1991, samt stadehandler IKEA DK 1994 – 2005

  • Entreprenør privatskovbrug, statsskov, golfklubber, jord- og anlægsbranchen siden 1990

  • Landskabs- og vildtplantning, skovrejsninger siden 1991

  • Ekstern konsulent landboforening og taksator 1994 - 2002

  • Projektleder Skovfrø og Råtræ 1987 – 1989