KONSULENT

Skov & natur

Vekselvirkningen mellem lys og mørke er en af skovens vigtigste kvaliteter, både i det åbne landskab og inde i selve skoven. Den lysåbne løvskov byder på høj biodiversitet, artsrigdom, variation og dynamik, men kontrasten er stærkest i forhold til den sluttede gran- eller bøgeskov. Nåleskov er samtidig langt mindre stormfast end løvskov.

Paradokset er imidlertid at langt den største CO2-binding sker i nåletræer som Grandis, Douglas og Sitka, så behovet for at imødekomme klimaforandringer og understøtte en fornuftig energipolitik, kræver en agil og indsigtsfuld skovdyrkning.

TeamForst har værktøjerne og ambitionen til at være din kvalificerede rådgiver og sparringspartner i arbejdet for fremtidssikringen og udviklingen af din skov eller dit naturområde.

 

Ring mobil 40383809 eller skriv mail på asha@teamforst.dk for en samtale eller et uforpligtende møde.